507 089 753 biuro@pokojechojno.pl

OFERTA

OFERTA USŁUG

 • Kompleksowa budowa nawierzchni dróg i ulic z mas asfaltowych i kostki betonowej
 • Budowa nawierzchni chodników, pieszojezdni, parkingów i placów.
 • Remonty nawierzchni asfaltowych.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz przepompowni ścieków.
 • Budowa sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Budowa sieci i przyłączy gazowych oraz stacji redukcyjno-pomiarowych.
 • Prace gazoniebezpieczne na czynnych sieciach gazowych.
 • Projektowanie sieci i przyłączy gazowych wraz z obiektami towarzyszącymi

OFERTA WYKONAWSTWA

 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych do 30 cm grubości
 • Rozkładanie mas asfaltowych do 7 mb szerokości
 • Wynajem samochodów ciężarowych – wywrotek o ładowności od 17T do 26T
 • Roboty ziemne koparkami kołowymi i koparko-ładowarkami
 • Wykonywanie obudów wykopów szalunkami typu Krings